అవధాన సరస్వతి పీఠంలో , దేవి శరన్నవరాత్రులలో భాగంగా 14th October 2018, శ్రీ పంచమి నాడు సహస్రావధాని శ్రీ మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారిచే విద్యార్థులకు అక్షరాభ్యాసం మరియు బీజాక్షర లేఖనము కార్యక్రమము నిర్వహించడం జరిగింది..0 comments:

Post a Comment

 
Avadhana Saraswathi Peetham - అవధాన సరస్వతీ పీఠం © 2018. All Rights Reserved.
Top