కోటి దీపోత్సవం - నాగర్ కర్నూల్ Nov 19th కోటి దీపోత్సవం - నాగర్ కర్నూల్ Nov 19th

కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి, కార్తీక సోమవారం శుభ సందర్బంగా 19 నవంబర్ 2018 రోజున నాగర్ కర్నూల్ పట్టణంలో జరుగు  కోటి దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో సాయంకాలం...

Read more »

కార్తీక దీపావళి - త్రినేత్రునికి త్రిదిన దీక్ష - November 23, 24, 25 కార్తీక దీపావళి - త్రినేత్రునికి త్రిదిన దీక్ష - November 23, 24, 25

రానున్న  కార్తీక పౌర్ణమి సంధర్బంగా,  ఈ నెల అనగా నవంబర్ 23, 24 మరియు 25 (శుక్ర, శని ఆది వారం ) తేదీలలో అవధాన సరస్వతీ పీఠం లో త్రినేత్రునికి...

Read more »

కాటుక దిద్దుకుంటే చాలు.. ఒళ్ళంతా పూసుకోకూడదు.! కాటుక దిద్దుకుంటే చాలు.. ఒళ్ళంతా పూసుకోకూడదు.!

ఆంగ్ల భాష వ్యామోహంలో మధురమైన తెలుగు భాషను విస్మరిస్తున్నారు. ఆంగ్ల భాష కాటుక వంటిది. కాటుకను ఒళ్ళంతా పూసుకోకూడదు. పరమ సుందరమైన మన భాషలోనే ...

Read more »
 
Avadhana Saraswathi Peetham - అవధాన సరస్వతీ పీఠం © 2018. All Rights Reserved.
Top