కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి, కార్తీక సోమవారం శుభ సందర్బంగా 19 నవంబర్ 2018 రోజున నాగర్ కర్నూల్ పట్టణంలో జరుగు  కోటి దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో సాయంకాలం 7:30 ని||ల నుండి 8:30 ని||ల వరకు బృహత్ ద్వి సహస్రావధాని బ్రహ్మశ్రీ డా|| మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గురువు గారిచే కార్తీక మాస విశిష్టతపై ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనం.

http://www.avadhanasaraswathipeetham.com/

https://www.facebook.com/avadhanapeetham/

 

0 comments:

Post a Comment

 
Avadhana Saraswathi Peetham - అవధాన సరస్వతీ పీఠం © 2018. All Rights Reserved.
Top