శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః 

అందరికీ తెలుగు సంవత్సరాది శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.   తెలుగు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా బృహత్ ద్వి సహస్రావధాని బ్రహ్మశ్రీ డా|| మాడుగుల నాగఫణి శర్మ గారిచే  ఉగాది పాట. 

ఉగాది పాట 


0 comments:

Post a Comment

 
Avadhana Saraswathi Peetham - అవధాన సరస్వతీ పీఠం © 2018. All Rights Reserved.
Top